Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44093
Title: Формування культурної грамотності та лінгвокраєзнавчої компетенції як складових міжкультурної комунікації
Authors: Левадна, Віра
Малінковська, Тетяна
Петрушенко, Олена
Keywords: культурна грамотність
іноземна мова
міжкультурна комунікація
лінгводидактика
культура
лінгвокраєзнавча компетенція
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Левадна В., Малінковська Т., Петрушенко О. Формування культурної грамотності та лінгвокраєзнавчої компетенції як складових міжкультурної комунікації // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.228-230
Abstract: Нині загальновизнаною є теза про те, що процес навчання іноземної мови має враховувати та досягати мети не лише утилітарної, але й ідеальної, об’єднуючи їх у єдине ціле, тобто забезпечувати не лише оволодіння мовою як засобом набуття знань та засобом спілкування, а й ознайомлення через мову з культурою іншої нації. Тому поняття культурної грамотності сьогодні є загальноприйнятим терміном лінгводидактики. Важливе завдання у підготовці студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації полягає у тому, щоб через посередництво мовної системи навчити студентів-іноземців розуміти систему світосприймання народу, мову якого вони вивчають. Досвід роботи підказує, що в іноземних студентів формування лінгвокраєзнавчої компетенції та мовленнєвих навичок, які забезпечують подолання комунікативних бар’єрів, відбувається швидше, якщо метою є вивчення української мови не тільки як засобу отримання спеціальності, а і як засобу пізнання українського народу в його територіальній, етнічній, історичній та соціальній визначеності.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44093
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levadna.pdf136.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.