Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43029
Title: Міжнародний маркетинг
Authors: Смерічевський, Сергій Францович
Князєва, Тетяна В'ячеславівна
Колбушкін, Юрій Петрович
Петровська, Світлана Володимирівна
Сібрук, Віктор Леонідович
Keywords: міжнародний маркетинг
маркетингове дослідження
сегментування
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Міжнародний маркетинг: навч. посібник / С.Ф. Смерічевський, Т. В. Князєва, Ю. П. Колбушкін, та ін. – К. : НАУ, 2019. – 164 с.
Abstract: Предметом вивчення навчальної дисципліни є система інструментів маркетингової діяльності на зарубіжних ринках та їх особливості на сучасному етапі. Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг» є формування у студентів чіткого уявлення про міжнародний маркетинг як про концепцію внутрішнього управління й цілісну систему організації закордонної діяльності, спрямованої на вирішення завдань підприємства з організації виробництва й пропозиції товарів і послуг на зовнішніх ринках, що найбільше задовольняють потреби активних і потенційних покупців на зарубіжних ринках та забезпечують таким чином міжнародну конкурентоспроможність вітчизняного суб’єкта господарювання.
Description: У навчальному посібнику «Міжнародний маркетинг» викладено сутність, принципи й стратегії міжнародного маркетингу, розкрито особливості використання маркетингових інструментів на міжнародних ринках. Потреба викладання дисципліни «Міжнародний маркетинг» зумовлена передусім сучасною практикою роботи українських підприємств на зарубіжних ринках, що потребує докорінних змін форм і методів роботи порівняно з тими, які застосовувалися протягом попередніх десятиріч. Раніше сформовані методи та підходи виявилися неактуальними в умовах економічної системи, якій властива зростаюча інтеграція зі світовим співтовариством, інтенсифікація розвитку нових форм міжнародного бізнесу. Ось чому розширення міжнародної діяльності вітчизняних підприємств і завоювання ними гідних позицій на світових ринках можливе лише за умови використання міжнародного маркетингу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43029
ISBN: 978-966-932-113-8
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародний маркетинг.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.