Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42966
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова"
Інші назви: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Иностранный язык»
Educational and methodical complex of the discipline "Foreign language"
Автори: Світич, Лідія Михайлівна
Ключові слова: навчальна програма
робоча навчальна програма
модульні завдання
завдання поточного конролю
домашні завдання
практичні заняття
обучающая программа
рабочая обучающая программа
модульные задания
задания поточного контроля
домашние задания
практические занятия
educational programme
studying programme
module tasks
current control tasks
home tasks
practical lessons
Дата публікації: 2016
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є науково-практичною основою подальшої іншомовної освіти, що базується на мовних знаннях, навичках та мовленнєвих уміннях, сформованих на попередніх загальноосвітніх етапах іншомовної підготовки. Метою викладання дисципліни є навчання студентів спілкування іноземною мовою в типових ситуаціях повсякденного, культурного, публічного життя, в освітній та професійній сфері підготовки за напрямом «Журналістика» Дана практична мета досягається у контексті реалізації освітніх, розвиваючих та виховних цілей викладання іноземної мови у вищій школі.
Данная учебная дисциплина является научно-практической основой дальнейшей иноязычного образования, базирующейся на языковых знаниях, навыках и речевых умениях, сформированных на предыдущих общеобразовательных этапах иноязычной подготовки. Целью преподавания дисциплины является обучение студентов общения на иностранном языке в типичных ситуациях повседневного, культурного, общественной жизни, в образовательной и профессиональной сфере подготовки по направлению «Журналистика» Данная практическая цель достигается в контексте реализации образовательных, развивающих и воспитательных целей преподавания иностранного языка в высшей школе.
This discipline is a scientific and practical basis for further foreign language education, based on language knowledge, skills and speech skills formed at the previous general educational stages of foreign language training. The purpose of teaching the discipline is to teach students to communicate in a foreign language in typical situations of everyday, cultural, public life, in educational and professional training in the field of "Journalism". This practical goal is achieved in the context of educational, developmental and pedagogical goals of foreign language teaching.
Опис: Галузь знань: 06 Спеціальність: 061 Спеціалізація: «Журналістика» «Журналістика» «Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)» Курс - 1,2,3,4
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42966
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мовУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.