Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42715
Название: Емпіричне дослідження стосовно застосування інформаційних технологій у процесі вивчення професійної англійської мови студентами спеціальності «туризм»
Другие названия: Empiric research related to information technologies application in professional English learning process for tourism specialty students
Авторы: Василишина, Наталія Максимівна
Ключевые слова: globalization impact
tertiary education
information technology benefits
English for Tourism
structural-functional model
вплив глобалізації
вища освіта
переваги інформаційних технологій
англійська мова для туризму
структурно-функціональна модель
Дата публикации: мар-2020
Издательство: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Библиографическое описание: Vasylyshyna N.M. Empiric research related to information technologies application in professional English learning process for tourism specialty students. Engineering and Educational Technologies. 2020. 8 (1). 59–73.
Краткий осмотр (реферат): У цій роботі розглянуто роль глобалізації для суспільства, зокрема, наслідки її прямого впливу на процес оволодіння англійською мовою студентами спеціальності «Туризм” у вищій школі. Також, під час проведеного дослідження було підкреслено, що за останні кілька десятиліть просування в галузі інформаційних технологій позначилося як на глобальному рівні, так і на прогресуванні глобалізації. Мета цього дослідження – показати позитивні наслідки застосування інформаційних технологій у процесі навчання професійної англійської мови для студентів спеціальності «Туризм». Наукова робота зосереджена на визначенні основних переваг залучення інформаційних технологій до процесу формування мовленнєвих навичок у студентів спеціальності «Туризм». Результати дослідження були отримані на базі розгляду офіційних документів, статей, звітів та джерел організацій у галузі освіти. Наукові розвідки свідчать про швидку популяризацію інформаційних технологій у сфері освіти. Деякі з цих результатів такі: по-перше, нами було виявлено, що активне використання інформаційних технологій стало невід'ємною частиною підготовки студентів спеціальності «Туризм» в рамках вищої освіти ; по-друге, розроблена структурно-функціональна модель доводить, що саме ця технологія сприяє підвищенню ефективності навчання професійної англійської мови , в той самий час допомагаючи студентам спеціальності «Туризм» конкурувати та мати значну перевагу фахової підготовки в глобальному середовищі та на ринку праці. Крім того, представлена стаття - це спроба зрозуміти, проаналізувати та надати загальне уявлення щодо основних аспектів англійської мови за професійним спрямування (в даному дослідження сфери туризму), а саме: визначення поняття, характеристики та цілей. Крім виділення цілей навчання англійської мови за професійним спрямування, емпіричне дослідження також демонструє структурно-функціональну модель використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі на прикладі вивчення модуля «Глобальний туризм: міжнародні переваги і загрози». Загалом, розроблене дослідження, пов'язане із застосуванням інформаційних технологій у навчанні англійської мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Туризм», яскраво засвідчило його неупереджене значення та застосування у системі вищої освіти. Наше твердження може бути підтверджено великою кількістю переконливих фактів, таких як: сучасні інформаційні технології роблять процес навчання набагато цікавішим, гнучкішим, доступнішим; новітні технології повинні формувати комунікативні вміння у студентів, роблячи їх більш конкурентоспроможними на світовому ринку туризму. Підводячи підсумок, слід зазначити, що інформаційні технології відіграють велике значення як для традиційних навчальних закладів, так і для освітніх моделей он-лайн у процесі вивчення англійської мови для сфери туризму сучасними студентами.
In this paper the role of globalization on society has been discussed and in particular, the consequences of globalization’s direct impact on the process of learning English by tourism graduates in higher education. Also, during the conducted survey, it was emphasized that over the past few decades advancements in information technology have had a profound on the global landscape as well as on the progression of globalization. The goal of this research is to investigate the positive effects of the application of information technologies in the professional English learning process for tourism specialty students. The research is focused on defining the benefits of incorporating them into the way of acquiring necessary language skills and abilities by tourism specialty students. The data used is collected from official documents, articles, reports, and the sources of organizations in the field of education. The findings of this research draw attention to the speedy infusion of information technologies into the field of education. Some of these outcomes are as follows: firstly, it has been discovered at this point that the active usage of information technology has become an integral part of the tourism students’ preparation in the frame of tertiary education; secondly, it has been revealed and justified on the developed structural-functional model that the technology provides the means by which the English learning efficiency can be increased assisting tourism specialty students in competing and maintaining a completive professional advantage in the global environment and marketplace as well. Furthermore, the present article is an attempt to understand, analyze and provide an overall picture on basic aspects of English for Specific Purposes (English for Tourism): its definition, scope, characteristics and aims. Despite the English for Tourism teaching objectives, it also discusses the structural-functional model of modern information technologies usage in the educational process on the example of studying the module "Global tourism: International Benefits and Threats". Broadly speaking, the designed investigation related to information technologies application in professional English learning process for tourism specialty students has vividly witnessed its unbiased value and beneficial implementation in the higher education system. Our statement can be supported with a plenty of persuasive facts, such as follows: modern tools make English for Tourism learning process much more interesting, flexible, available; newest technologies are supposed to shape “soft skills” in tourism specialty students making them more competitive on the tourism global marketplace. To summarize, information technology benefits both traditional education institutions and online educational models of learning English for Tourism in fundamental ways.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42715
DOI: 10.30929/2307-9770.2020.08.01.05
Располагается в коллекциях:Наукові статті кафедри іноземних мов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Стаття_Фахова_ЕЛ._№1.pdf338.91 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.