Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42449
Title: Means of expressiveness in film titles and their translation features
Other Titles: Засоби виразності назв кінофільмів та особливості їх відображення під час перекладу
Средства выразительности названий кинофильмов и особенности их отражения при переводе
Authors: Golovnia, Alla
Головня, Алла Василівна
Головня, Алла Васильевна
Keywords: feature film
feature title
means of expressiveness
pragmatic potential
художній фільм
художня назва
засоби виразності
прагматичний потенціал
художественный фильм
художественное название
средства выразительности
прагматический потенциал
Issue Date: 2017
Publisher: Міжнародний гуманіарний університет
Citation: Golovnia A. V. Means of Expressiveness in Film Titles and their Translation Features / A. V. Golovnia. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. пр. [у 2-х т.]. –Видавничий дім «Гельветика». – 2017. – №2, Том 2. – С. 154–156.
Series/Report no.: Філологія, № 27 том 2;
Abstract: The article is dedicated to investigation of film titles expressiveness means and their translation features. Extensive use of a number of various means of film titles expressiveness is conditioned by increase of expressiveness and their intensification of informative and attracting functions. Among the key means of expressiveness there were singled out graphic, phonetic, stylistic, lexical and grammatical as well as syntactic where stylistic ones play the main role.
Статтю присвячено дослідженню засобів створення виразності в сучасних англомовних кінофільмах та особливостей їх відтворення. Активне використання цілої низки різних засобів виразності в назвах художніх фільмів зумовлене наданням їм більшої експресії та посилення її інформативної та атрактивної функцій. Серед основних засобів виразності назв кінофільмів було виокремлено графічні, фонетичні, стилістичні, лексико-граматичні та синтаксичні, серед яких стилістичні відіграють найважливішу роль.
Статья посвящена исследованию средств создания выразительности в современных англоязычных фильмах и особенностей их воспроизведения. Активное использование целого ряда различных средств выразительности в названиях художественных фильмов обусловлено предоставлением им большей экспрессии и усиление ее информативной и аттрактивной функций. Среди основных средств выразительности названий фильмов было выделено графические, фонетические, стилистические, лексико-грамматические и синтаксические, среди которых стилистические играют самую важную роль.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42449
ISSN: 2409-1154
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Means of Expressiveness in Film Titles and their Translation Features.pdfОсновная статья220.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.