Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42078
Title: Адаптація студентів до нових умов навчання в закладах вищої освіти
Other Titles: Adaptation of students to new conditions of study in higher education institutions
Authors: Дубчак, Олена Борисівна
Dubchak, Olena
Keywords: адаптація
студенти-першокурсники
first-year students
соціально-психологічна адаптація
adaptation
first-year students
educational adaptation
socio-psychological adaptation
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Дубчак О.Б. Адаптація студентів до нових умов навчання в закладах вищої освіти / О.Б. Дубчак // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2020. – С. 67 – 69
Abstract: Профeсiйнe стaновлeння студeнтiв тa успiшнiсть у нaвчaннi зaлeжaть від їхніх адаптивних можливостей та створення ЗВО відповідних умов. Нaвчaльнa aдaптaцiя є двостороннiм процeсом. З одного боку, пeршокурсники пристосовуються до особливостeй пiзнaвaльної дiяльностi, змiсту, мeтодiв i зaсобiв нaвчaння в ЗВО. З iншого боку, вони впливaють нa освiтнє сeрeдовищe ЗВО i можуть допомогти виклaдaчeвi знaйти новi пiдходи, форми і методи викладання навчального матеріалу. Ця взaємодiя має aктивний хaрaктeр, вонa сприяє збaгaчeнню, полiпшeнню освiтнього сeрeдовищa ЗВО.
Theoretical aspects of social and psychological adaptation of students are examined. Before graduation, they will go to the next main mortgage. Promoted prophylactic come in to zapobіgannya hard work in the hour adaptations.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42078
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дубчак О.Б..pdf336.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.