Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41728
Название: Підвищення ефективності виконання агроавіаційних робіт за допомогою безпілотного авіаційного комплексу
Другие названия: Повышение эффективности выполнения агроавиацийних работ с помощью беспилотного авиационного комплекса
Improving the efficiency of agro-aviation operations using an unmanned aerial system
Авторы: Смаль, Едуард Романович
Ключевые слова: авіація
агроавіаційні роботи
безпілотний літальний апарат
дипломна робота
Дата публикации: 5-фев-2020
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Об’єкт дослідження – діяльність приватного підприємства «AERODRONE». Мета дипломної роботи – підвищення ефективності виконання агроавіаційних робіт за допомогою безпілотного авіаційного комплексу. Методи дослідження – при написанні роботи використовувався економіко-статистичний, аналітичний, метод спостереження, узагальнення, прогнозування та техніко-економічні методи. Теоретична частина описує теоретичні засади використання безпілотних літальних апаратів, основні напрями діяльності. Аналітична частина дипломної роботи вміщує аналіз економічного стану підприємства «Aerodrone» та аналіз ринку виконання сільськогосподарських робіт за допомогою безпілотних літальних апаратів. Проектна частина описує пропозиції та розрахунки щодо удосконалення технологічного процесу та інвестиційного проекту для підприємства «Aerodrone». Установлено, що запропонований вид авіаційних робіт є економічно-вигідним, та доцільним для надання своїх послуг замовникам.
Объект исследования - деятельность частного предприятия «AERODRONE». Цель дипломной работы - повышение эффективности выполнения агроавиацийних работ с помощью беспилотного авиационного комплекса. Методы исследования - при написании работы использовался экономико-статистический, аналитический, метод наблюдения, обобщения, прогнозирования и технико-экономические методы. Теоретическая часть описывает теоретические основы использования беспилотных летательных аппаратов, основные направления деятельности. Аналитическая часть дипломной работы содержит анализ экономического состояния предприятия «Aerodrone» и анализ рынка выполнения сельскохозяйственных работ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Проектная часть описывает предложения и расчеты по совершенствованию технологического процесса и инвестиционного проекта для предприятия «Aerodrone». Установлено, что предложенный вид авиационных работ является экономически выгодным, и целесообразным для предоставления своих услуг заказчикам.
The object of research is the activity of the private enterprise "AERODRONE". The purpose of the thesis is to increase the efficiency of agro-aviation work using an unmanned aerial system. Research methods - when writing the work, the economic-statistical, analytical, method of observation, generalization, forecasting and technical and economic methods were used. The theoretical part describes the theoretical foundations of the use of unmanned aerial vehicles, the main areas of activity. The analytical part of the thesis contains an analysis of the economic condition of the Aerodrone enterprise and an analysis of the agricultural work market using unmanned aerial vehicles. The design part describes the proposals and calculations for the improvement of the technological process and the investment project for the Aerodrone enterprise. It has been established that the proposed type of aerial work is economically viable and expedient for providing its services to customers.
Описание: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Герасименко Ірина Миколаївна
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41728
Располагается в коллекциях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Дипломчик М.pdfДипломна робота1.7 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.