Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40088
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "International Economic Relations"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Международные экономические отношения»
Authors: Ільєнко, Оксана Вікторівна
Ilienko, Oksana
Ильенко, Оксана Викторовна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Литвиненко, Лариса Леонідівна
Litvinenko, Larysa
Литвиненко, Лариса Леонидовна
Keywords: міжнародні кредити
міжнародна економічна інтеграція
міжнародні валютні відносини
глобальні проблеми людства
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.1.15
Індекс;РБ-6-073/16-2.1.15
Індекс;РБ-12-6.030601/15-3.1.10
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills, which allows to increase tangible and intangible capital, helps to make informed management decisions based on world economic experience, which ensures the development of the organization (enterprise) in terms of market relations.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, что позволяет наращивать материальный и нематериальный капитал, помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе мирового опыта хозяйствования, обеспечивает развитие организации (предприятия) в условиях рыночных отношений.
Description: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40088
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Міжнародні економічні відносини).pdfТитульний лист «Міжнародні економічні відносини»315.96 kBAdobe PDFView/Open
01_МЕВ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини»316.51 kBAdobe PDFView/Open
02_МЕВ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (стаціонар)540.58 kBAdobe PDFView/Open
03_МЕВ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (заочна форма навчання)606 kBAdobe PDFView/Open
06_МЕВ_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Міжнародні економічні відносини»881.97 kBAdobe PDFView/Open
09_МЕВ_МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»347.03 kBAdobe PDFView/Open
11_МЕВ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»638.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.