Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІльєнко, Оксана Вікторівна-
dc.contributor.authorIlienko, Oksana-
dc.contributor.authorИльенко, Оксана Викторовна-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorKyrylenko, Oksana-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Николаевна-
dc.contributor.authorЛитвиненко, Лариса Леонідівна-
dc.contributor.authorLitvinenko, Larysa-
dc.contributor.authorЛитвиненко, Лариса Леонидовна-
dc.date.accessioned2019-08-28T09:54:56Z-
dc.date.available2019-08-28T09:54:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40088-
dc.descriptionМетою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем та перспектив розвитку міжнародних економічних відносин (МЕВ) для фундаментальної й спеціальної освіти та практичної діяльності за фахом.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах ринкових відносин.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills, which allows to increase tangible and intangible capital, helps to make informed management decisions based on world economic experience, which ensures the development of the organization (enterprise) in terms of market relations.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, что позволяет наращивать материальный и нематериальный капитал, помогает принимать взвешенные управленческие решения на основе мирового опыта хозяйствования, обеспечивает развитие организации (предприятия) в условиях рыночных отношений.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НБ-6-073/16-2.1.15-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-6-073/16-2.1.15-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-12-6.030601/15-3.1.10-
dc.subjectміжнародні кредитиuk_UA
dc.subjectміжнародна економічна інтеграціяuk_UA
dc.subjectміжнародні валютні відносиниuk_UA
dc.subjectглобальні проблеми людстваuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародні економічні відносини»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodological complex of the discipline "International Economic Relations"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Международные экономические отношения»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Міжнародні економічні відносини).pdfТитульний лист «Міжнародні економічні відносини»315.96 kBAdobe PDFView/Open
01_МЕВ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини»316.51 kBAdobe PDFView/Open
02_МЕВ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (стаціонар)540.58 kBAdobe PDFView/Open
03_МЕВ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (заочна форма навчання)606 kBAdobe PDFView/Open
06_МЕВ_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Міжнародні економічні відносини»881.97 kBAdobe PDFView/Open
09_МЕВ_МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»347.03 kBAdobe PDFView/Open
11_МЕВ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»638.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.