Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39980
Title: Відтворення мовних аномалій у художньому перекладі (на матеріалі мовлення персонажів романів МаркаТвена та їх перекладів)
Other Titles: Rendering Language Anomalies in Literary Translations (Case of Mark Twain’s characters’ speech in translations)
Authors: Струк, Ірина Василівна
Keywords: діалектне мовлення
Марк Твен
смисл
мовна аномалія
стратегія
граматична аномалія
форма
лексико-семантична аномалія
девіація
фонографічна аномалія
відхилення від норми
художній переклад
Issue Date: 23-Jun-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Струк І.В. Відтворення мовних аномалій у художньому перекладі (на матеріалі мовлення персонажів романів МаркаТвена та їх перекладів): дис. канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Національний авіаційний університет – Київ, 2016. – 246 с.
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню особливостей відтворення мовних аномалій, вжитих у романах англійського письменника Марка Твена, українською мовою. Встановлено, що мовні аномалії мають на меті розширити наявні або породити нові смисли тексту не лише внаслідок використання маркерів соціально-регіональної лексики, але й шляхом використання мовних помилок, малапропізмів, вигуків та архаїзмів, які подекуди не мають зв’язку з територіальним чи соціальним діалектами. Визначено основні стратегії, прийоми і способи відтворення фонографічних, лексико-семантичних, морфологічних та синтаксичних аномалій в українських множинних перекладах. Виконано контекстуальний аналіз фонографічних, лексикосемантичних, морфологічних та синтаксичних аномалій у тексті мови оригіналу і текстах мов перекладу. Встановлено основні типи деформації авторського наміру у перекладі аномалій мови головних та другорядних персонажів Марка Твена українською мовою.
The dissertation focuses on the complex approach to analyzing the language anomalies of Mark Twain’s novels with regard to their phonographic, lexical-semantic, morphological and syntactic levels. Language anomalies are aimed to widen or create new senses of the text as a result of using markers of social-regional vocabulary and creating the informative message of the text by using phonographic, lexical-semantic, morphological and syntactical mistakes, which sometimes aren’t connected with geographic or social dialects. In multiple Ukrainian translations, the main strategies, methods and ways of rendering phonographic, lexical-semantic, morphological and syntactic anomalies have been defined. Translation of phonographic anomalies were done in the target texts with the help of defixation, wrong spelling, change of meaning with further explanations and comments. Syntactic anomalies were recreated taking into consideration grammatical inaccuracies of the target language. To recreate morphological language anomalies the translators used archaisms and agrammatical dyslexion. Contextual analysis of language anomalies in the source language text and target language text has been made. Main types of information loss/changing in the process of English-Ukrainian translation have been defined. The most frequent cause of losing the author’s message is the translator’s conscious or subconscious refusal to recreate the language anomalies and their translation with the help of domestication strategy.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39980
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.