Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39598
Title: До проблеми дослідження самоактуалізації молоді у професійній сфері
Authors: Гордієнко, Катерина Олександрівна
Keywords: самоактуалізація
юнацький вік
професійне середовище
Issue Date: 2014
Citation: Гордієнко К.О. До проблеми дослідження самоактуалізації молоді у професійній сфері / К.О.Гордієнко // Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції: Матеріали ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 30 жовтня 2014р.) : [у 2 ч.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014.– Ч. 1. – С. 264-265.
Abstract: Cучасні тенденції євроінтеграції зводять проблему розвитку особистості та підвищення рівня кадрового забезпечення в ранг пріоритетних завдань. В умовах соціально-економічних змін посилюється увага до проведення в Україні освітніх реформ, які свідчать про принципово нові вимоги до професійної підготовки молодих фахівців. Однак, вирішення проблем людини в правовому аспекті потребує розв’язання й проблем суто психологічних. Однією з таких є проблема методики вивчення самоактуалізації молоді у професійній сфері, яка на сьогодні залишається недостатньо розробленою. Це зумовило проведення дослідження, спрямованого на розроблення методики дослідження професійної самоактуалізації як засобу підвищення адаптованості студентів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39598
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри авіаційної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.