Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39242
Title: Напружено-деформований стан сталезалізобетонних перекриттів із застосуванням зовнішнього армування різними видами профільованого настилу
Other Titles: Stress-strain state of the steel reinforced concrete slabs with using reinforcement with different types of profiled steel sheeting
Authors: Баранецька, Дарія Сергіївна
Baranetska D. S.
Keywords: напружено-деформований стан
сталезалізобетонні плити з профільованим настилом
сталезалізобетон
метод скінчених елементів
зсув
депланація
анкерування
виштамповки
stress-strain state
reinforced slab with profiled steel sheeting
reinforced concrete
finite element method (FEM)
shear
deplanation
anchoring
punching
Issue Date: 5-Jul-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Баранецька Д. С. Напружено-деформований стан сталезалізобетонних перекриттів із застосуванням зовнішнього армування різними видами профільованого настилу : дис. канд. техн. наук : 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди / Національний авіаційний університет – Київ, 2019. – 162 с.
Abstract: Дисертація присвячена порівняльному аналізу роботи та напружено-деформованного стану (НДС) сталезалізобетонних плит перекриття з різними видами профільованого настилу. Проведено дослідження НДС сталезалізобетонних плит перекриття з профільованим настилом аналітичними методами за математичною моделлю, що враховує депланацію поперечних перерізів. Удосконалено математичну модель композитних брусів з метою її адаптації для розрахунку НДС сталезалізобетонних плит перекриття з профільованим настилом та отримані залежності, що описують розподіл нормальних і дотичних напружень за висотою перерізу, що дало змогу коректно визначати ширину поперечного перерізу при наявності порожнин. Проведено експериментальне дослідження сталезалізобетонних плит перекриття з профільованим настилом та їх компонентів, отримано дані щодо особливостей роботи під короткочасним навантаженням, характеру НДС, міцності та деформативності такого типу конструктивних елементів, а також верифікації аналітичних та чисельних моделей їх розрахунку. Удосконалено методику чисельного моделювання НДС сталезалізобетонних плит з профільованим настилом з урахуванням особливості їх геометрії та роботи під навантаженням.
The dissertation is devoted to the comparative analysis of work and strain-stressed state (SSS) of steel reinforced concrete slabs with different types of profiled steel sheeting. The actuality of theme was substantiated, the purpose and tasks of researches, scientific novelty and practical value of work were formulated, its general characteristic and connection with scientific programs were presented. The possibility of using modern numerical methods and software complexes for the calculation of steel reinforced concrete slabs with profiled steel sheeting, in particular the finite element method (FEM), was investigated. The comparative analysis of modern software systems implementing FEM is carried out.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39242
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf914.69 kBAdobe PDFView/Open
ДИСЕРТАЦІЯ.pdf3.67 MBAdobe PDFView/Open
Відгук 1.pdf264.96 kBAdobe PDFView/Open
Відгук2.pdf6.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.