Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38006
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» з дисципліни "Міжнародний бізнес"
Other Titles: Методические рекомендации для самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения специальности 073 "Менеджмент" по дисциплине "Международный бизнес"
Authors: Морозова, Любов Василівна
Морозова, Любовь Васильевна
Morozova, Liubov
Розинка, Олеся Олександрівна
Розинка, Олеся Александровна
Rozynka, Olesia
Keywords: міжнародний бізнес
глобалізація
інтернаціоналізація
іноземні інвестиції
міжнародна стратегія
корпорація
міжнародна організаційна структура
корпоративна культура
международный бизнес
глобализация
интернационализация
иностранные инвестиции
международная стратегия
корпорация
международная организационная структура
корпоративная культура
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ
Citation: Морозова Л. В. Міжнародний бізнес: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» / О. О. Розинка, Л. В. Морозова. - К. : НАУ, 2018. – 28 с.
Abstract: У методичних вказівках висвітлена кожна тема курсу дисципліни "Міжнародний бизнес" для спеціальності 073 "Менеджмент", наведені питання, за якими розглядається кожна тема і згідно яких студент має засвоїти матеріал. Наведений стислий зміст питань, на яких базується вивчення даної теми. Наприкінці кожного розділу даний перелік питань для самоперевірки, а також література, яка містить інформацію щодо зазначеної теми.
В методических указаниях освещена каждая тема курса дисциплины "Международный бизнес" для направления подготовки 073 "Менеджмент", даны вопросы, рассматриваемые в каждой теме и согласно которых студент должен усвоить материал. Приведено краткое содержание вопросов, на которых базируется изучение данной темы. В конце каждого раздела дан перечень вопросов для самопроверки, а также литература, которая содержит информацию относительно указанной темы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38006
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інноваційних технологій професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА Міжнародний бізнес-конвертирован.pdfМетодичні рекомендації406.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.