Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38006
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМорозова, Любов Василівна-
dc.contributor.authorМорозова, Любовь Васильевна-
dc.contributor.authorMorozova, Liubov-
dc.contributor.authorРозинка, Олеся Олександрівна-
dc.contributor.authorРозинка, Олеся Александровна-
dc.contributor.authorRozynka, Olesia-
dc.date.accessioned2019-03-11T08:54:17Z-
dc.date.available2019-03-11T08:54:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationМорозова Л. В. Міжнародний бізнес: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» / О. О. Розинка, Л. В. Морозова. - К. : НАУ, 2018. – 28 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38006-
dc.description.abstractУ методичних вказівках висвітлена кожна тема курсу дисципліни "Міжнародний бизнес" для спеціальності 073 "Менеджмент", наведені питання, за якими розглядається кожна тема і згідно яких студент має засвоїти матеріал. Наведений стислий зміст питань, на яких базується вивчення даної теми. Наприкінці кожного розділу даний перелік питань для самоперевірки, а також література, яка містить інформацію щодо зазначеної теми.uk_UA
dc.description.abstractВ методических указаниях освещена каждая тема курса дисциплины "Международный бизнес" для направления подготовки 073 "Менеджмент", даны вопросы, рассматриваемые в каждой теме и согласно которых студент должен усвоить материал. Приведено краткое содержание вопросов, на которых базируется изучение данной темы. В конце каждого раздела дан перечень вопросов для самопроверки, а также литература, которая содержит информацию относительно указанной темы.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університет, м. Київuk_UA
dc.subjectміжнародний бізнесuk_UA
dc.subjectглобалізаціяuk_UA
dc.subjectінтернаціоналізаціяuk_UA
dc.subjectіноземні інвестиціїuk_UA
dc.subjectміжнародна стратегіяuk_UA
dc.subjectкорпораціяuk_UA
dc.subjectміжнародна організаційна структураuk_UA
dc.subjectкорпоративна культураuk_UA
dc.subjectмеждународный бизнесuk_UA
dc.subjectглобализацияuk_UA
dc.subjectинтернационализацияuk_UA
dc.subjectиностранные инвестицииuk_UA
dc.subjectмеждународная стратегияuk_UA
dc.subjectкорпорацияuk_UA
dc.subjectмеждународная организационная структураuk_UA
dc.subjectкорпоративная культураuk_UA
dc.titleМетодичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» з дисципліни "Міжнародний бізнес"uk_UA
dc.title.alternativeМетодические рекомендации для самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения специальности 073 "Менеджмент" по дисциплине "Международный бизнес"uk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
dc.subject.lbc7298р-
dc.subject.udc339.97(076.5)-
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інноваційних технологій професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА Міжнародний бізнес-конвертирован.pdfМетодичні рекомендації406.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.