Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37230
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Проблеми правового регулювання повітряних сполучень»
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Problems of legal regulation of air communications"
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Проблеми правового регулювання повітряних сполучень»
Authors: Н. Жмур
Keywords: Повітряні сполучення
міжнародне право
польоти повітряних суден
Issue Date: 2018
Abstract: Навчальна дисципліна «Проблеми правового регулювання повітряних сполучень» є теоретичною основою сукупності знань, вмінь та навичок, що формують знання фахівця в сфері повітряних сполучень. Метою навчальної дисципліни є вивчення і засвоєння студентами норм і принципів міжнародного та національного права, що регулюють польоти повітряних суден в міжнародному та національному повітряному просторах із метою забезпечення їхньої ефективності і безпеки, ґрунтовному ознайомленні з юридичною доктриною та правозастосовчою практикою в цій сфері. Завданням вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами основних понять, категорій, принципів правового регулювання повітряних сполучень, формування у студентів необхідного рівня знань правових норм, юридичної доктрини та правозастосовчої практики, розуміння сучасних тенденцій розвитку даного правового інституту, навичок наукового аналізу його норм, а також правильного їх тлумачення та застосовування до конкретних обставин.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Проблеми правового регулювання повітряних сполучень» розроблено на основі освітньої програми та робочого навчального плану № РМ-9-081/17 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Правознавство» та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37230
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри господарського, повітряного та космічного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_ППРПС_РНП_С.doc2.4 MBMicrosoft WordView/Open
03_ППРПС_РНП_З.docx1.8 MBMicrosoft Word XMLView/Open
05_ППРПС_КТП.docx20.82 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_ППРПС_КЛ.docx37.37 kBMicrosoft Word XMLView/Open
08_ППРПС_МР_КРз.docx54.64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
10_ППРПС_МР_СРС.docx23.2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_ППРПС_МР_ПРЗ.docx75.05 kBMicrosoft Word XMLView/Open
12_ППРПС_Т.docx68.5 kBMicrosoft Word XMLView/Open
13_ППРПС_МКР_1.docx19.71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
15_ППРПС_ККР.docx1.66 MBMicrosoft Word XMLView/Open
16_ППРПС_ЕБ.docx27.28 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Titulka.docx150.98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Змiст_електронного_варiанту_.docx35.24 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.