Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37090
Title: Новітні тенденції в сфері архітектурної освіти (на прикладах архітектурної освіти в Росії та Франції)
Authors: Тимошенко Марія Миколаївна
Тимошенко Мария Николаевна
Tymoshenko M.
Keywords: архітектурна освіта
Issue Date: 2011
Publisher: К. : КНУБА
Citation: Тимошенко, М. М. Новітні тенденції в сфері архітектурної освіти (на прикладах архітектурної освіти в Росії та Франції) / М. М. Тимошенко / Сучасна архітектурна освіта прогностика в архітектурі: Архітектура майбутнього: IV Всеукр. конф., 10-11.11.2011 р., Київ : матеріали. - К.: КНУБА, 2011 . - С.58-62.
Abstract: Проблеми архітектурної освiти у вищих навчальних закладах України витiкають з цiлого ряду специфiчних умов i особливостей. Відомо, що феномен освiти, особливо архитектурної, можна порiвняти з багатовимiрним простором, в якому тюісно переплiтаються соціальні вимоги, ментальнiсть, традиції i глобалiзацiя. Особливої гостроти цi проблеми набувають в державах в перiод соціально-економiчних та політичних змін в суспільстві, тобто в нашій країні. Споконвічні коливання між захiдною i північною культурою в просторі архiтектури i архiтектурної освіти зараз вже визначився як досить виразний вектор в напрямку захщних тенденцп, що спрощено називають впровадженням Болонської системи в архітектурної освіті.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37090
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_КНУБА-58-62.pdfТМ-КНУБА-тези-2011103.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.