Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35780
Title: ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 6.040301 «Прикладна математика»
Authors: Жук, П.Ф.
Keywords: диференціальні рівняння, математична модель, динамічна система, комп'ютерна математика
Issue Date: 2012
Publisher: НАУ
Citation: Жук П.Ф. Диференціальні рівняння: методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи / уклад.: П. Ф. Жук. – К.: НАУ. 2012. – 15 с.
Series/Report no.: У677;
Abstract: Методичні рекомендації містять основні вимоги до структури та змісту розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Диференціальні рівняння», правила її оформлення. Наведено перелік завдань до розрахунково-графічної роботи. Для студентів спеціальності 6.040301 «Прикладна математика».
Description: У результаті виконання розрахунково-графічної роботи студент повинен знати технології та методи математичного моделювання динамічних систем, що описуються системами звичайних диференціальних рівнянь, і програмні засоби комп’ютерної математики для інтегрування систем звичайних диференційних рівнянь. Він повинен вміти самостійно розробляти математичні моделі динамічних систем і проводити дослідження властивостей їх траєкторій з використанням програмних засобів комп’ютерної математики.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35780
ISSN: УДК 65.014.1: 004 (076.5)
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РГР ДР.pdfтекст рекомендацій648.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.