Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33302
Title: УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Управління конфліктами, конфліктні ситуації, соціальні та інноваційні технології.
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Citation: Підписано до друку 20.0.318. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Обл.-вид. арк. 6. Ум. друк. арк. 8. Тираж _ прим.
Abstract: Функціонування колективу неможливе без зіткнення інтересів, ідей, цілей та життєвих позицій, як працівників, так і менеджменту підприємства. Тому, для останніх, необхідно вміти адаптовуватись до змін в бізнес-середовищі та пристосовуватись до конфліктів в середині колективу підприємства.
Description: Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : матеріали І міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. — Х. : Харків. держ. ун-т харч. та торг., 2018. — С. 15–17.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33302
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський тези ЗДУХТ 18.pdfУПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.