Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32334
Title: ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Екологічний менеджмент, екологічна політика, інноваційні технології, соціальна відповідальність бізнесу.
Issue Date: 28-Nov-2017
Publisher: Львівський інститут МАУП
Citation: Підписано до друку 20.12.2017 р. Формат 60x84 1/6. Папір офсетний. Друк офсетний. Тираж _ прим.
Abstract: Ефективна робота виробничого підприємства та підвищення його конкурентоспроможності залежить від ефективно функціонуючої підсистеми екологічної безпеки. Тому, одним з наріжних інструментів її досягнення є розробка і подальше впровадження концепції екологічного менеджменту.
Description: Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. – Л. : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 195–199.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32334
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський Богач 17.pdfЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.