Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30066
Title: Екологічна оцінка антропогенно-змінених систем р.ірпінь
Authors: Маджд, Світлана Михайлівна
Кулинич, Яна Іванівна
Keywords: гідроекосистема
структурно-функціональні зміни
механізм біотичної саморегуляції
індикатор екологічної відповідності
Issue Date: 2017
Citation: «Index Copernicus», «Google Scholar», «Impact-factor РІНЦ»,«Impact-factor UIF»
Abstract: Основна мета даної роботи: вивчення взаємодії природних та антропогенних факторів та їх наслідків в системі «природне середовище (р.Ірпінь) – антропогенно-змінене середовище (р.Нивка)». Методи: для визначення структурно-функціональних змін техногенно забруднених гідроекосистем були застосовані гідрохімічні, токсикологічні та біологічні методи, а також методи математичної статистики для обробки та узагальнення отриманих експериментальних даних. Результати: запропоновано визначати динаміку змін механізму біотичної саморегуляції під впливом модифікуючих (антропогенних) факторів, на прикладі системи із двох складових – «природне середовище (р.Ірпінь) – антропогенно змінене середовище (р.Нивка, права притока р.Ірпінь)». Запропоновано додатково розширити можливості екологічної оцінки за рахунок впровадженняінтегрального показника − індекса екологічної відповідності. Обговорення: отримані результати обумовлюють необхідність подальшого дослідження структурно-функціональних особливостей розвитку гідроекосистеми р.Ірпінь у просторі і часі. Оцінка впливу антропогенних факторів на стан гідроекосистеми дозволить скорегувати природоохоронну діяльність стосовно покращення екологічного стану об'єкта рибогосподарського і рекреаційного призначення р.Ірпінь. Об’єднання р.Нивка та р.Ірпінь в єдину систему «природне середовище-антропогенно змінене сереовище» дозволить отримати об’єктивну оцінку антропогенних змін в гідроекосистемах. Введення індексу екологічної відповідності дозволить в повній мірі охарактеризувати інтенсивність внутрішньоводоймених процесів у річках.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/30066
ISSN: ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)
Appears in Collections:Публікації у наукових виданнях співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11752-30362-1-PB.pdf215.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.