Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28584
Title: Фізика. Модуль 5. Оптика
Authors: Поліщук, Аркадій Петрович
Рудницька, Жанна Олександрівна
Сліпухіна, Ірина андріївна
Чернега, Петро Іванович
Keywords: фізика
оптика
навчальний посібник
Issue Date: 2012
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Пропонований посібник є одним з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він продовжує започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається з семи модулів. У модулі 5 «Оптика» систематизовано подано програмний матеріал з основних положень і законів класичної оптики. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Запитання для самоперевірки допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28584
ISSN: 978–966–598–241–8
978–966–598–747–5
Appears in Collections:Підручники та начальні посібники кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mod 5.pdfФізика. Модуль 5. Оптика653.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.