Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28576
Title: Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка
Authors: В’яла, Алевтина Петрівна
Мєняйлов, Сергій Миколайович
Третяков, Іван Григорович
Благовістна, Віра Іванівна
Поліщук, Аркадій Петрович
Keywords: фізика
молекулярна фізика
термодинаміка
навчальний посібник
Issue Date: 2010
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Пропонований посібник — одне з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він відкриває започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із 7 модулів. У модулі 2 «Молекулярна фізика й термодинаміка» систематизовано подано програмний матеріал з основних положень і законів молекулярнокінетичної теорії та термодинаміки. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для само¬перевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання вищих технічних навчальних закладів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28576
ISBN: 978–966–598–241–8
ISSN: 978–966–598–302–6
Appears in Collections:Підручники та начальні посібники кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mod 2.pdfФізика. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.