Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26898
Title: Моделювання напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу
Authors: Дубик, Олександр Миколайович
Keywords: напружено-деформований стан
Issue Date: 26-Apr-2017
Abstract: Дубик О.М. Моделювання напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми. – Національний авіаці- йний університет МОН України. – Київ, 2017 р. Дисертація присвячена моделюванню напружено-деформованого стану нежорстких дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу. Удосконалена математична модель загального процесу нелінійного деформування конструкцій нежорстких дорожніх одягів при врахуванні граничного стану рівноваги ґрунтового півпростору, а також фізичної та геометричної не- лінійності. Удосконалений алгоритм та розроблений пакет автоматизованих програм для обчислення напружень, переміщень і деформацій в елементах конструкцій нежорстких дорожніх одягів при взаємодії з однорідною та неоднорідною ґрунтовими основами. Створені просторові розрахункові скінченно-елементні моделі та проведений розширений чисельний експеримент і аналіз напружено-деформованого стану відно- влених нежорстких дорожніх одягів для двох ділянок автомобільних доріг. Встановлено ступінь впливу параметрів відновленої дорожньої конструкції (товщини і впливу зміни відсоткового відношення вмісту органічного і мінерального в’яжучого у складі регенерованого шару) на її напружено-деформований стан. Проведено дослідження розвитку і поширення залишкових деформацій в шарах дорожнього одягу нежорсткого типу після виконання холодного ресайклінгу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26898
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація_ Дубик.pdfДисертація4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.