Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25091
Title: Інструментальні засоби автоматизованого розрахунку просторових конструкцій на дію статичних та динамічних навантажень
Other Titles: Опір матеріалів і теорія споруд: : зб. наук. праць. – Вип. 73.
Authors: Барабаш, Мария Сергеевна
Кобієв, В.Г.
Issue Date: 2003
Publisher: К.: КНУБА
Description: У збірнику наведено статі з результатами досліджень у галузі опору матеріалів, будівельної механіки, теорії пружності і пластичності. Особливу увагу приділено розробці й розвитку методів розрахунку міцності, стійкості, динаміки просторових конструкцій з урахуванням геометричної не лінійності, пластичних властивостей руйнування матеріалів; питанням чисельної реалізації рішень на ЕОМ; дослідженню напружено-деформованого стану тіл складної структури при сталих і змінних у часі навантаженнях. Включаючи випадкові впливи. Для наукових працівників, аспірантів та інженерів, зайнятих у різних галузях науки і техніки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25091
Appears in Collections:Наукові статті кафедри комп'ютерних технологій будівництваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.