Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24538
Title: Тестування як метод діагностики навчальних досягнень слухачів підготовчих курсів (на матеріалі з української літератури)
Other Titles: Тестирование как метод диагностики знаний слушателей подготовительных курсов (на материале украинской литературы)
Authors: Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Keywords: Тестування, діагностика, педагогічне вимірювання, форми тестових завдань, когнітивні рівні, алгоритм конструювання тексту,тестове завдання.
Тестирование, диагностика, педагогическое измерение, формы тестовых заданий, когнитивные уровни, алгоритм конструирования текста, тестовое задание.
Issue Date: 20-Apr-2012
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Черіпко С. І. Тестування як метод діагностики навчальних досягнень слухачів підготовчих курсів (на матеріалі з української літератури) / С. І. Черіпко // Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ : матеріали VII Міжрегіон. семінару, 20 квітня 2012 р. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – С. 107–118.
Abstract: У статті проаналізовано тестування як метод тестової діагностики предметної компетентності слухачів, а також забезпечення точності і надійності результатів тестування.
В статье проанализировано тестирование как метод тестовой диагностики предметной компетентности слушателей, а также обеспечения точности и надежности результатов тестирования.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24538
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тестування як метод діагностики навчальних досягнень.pdfМатеріали семінару4.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.