Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24478
Title: Деякі особливості викладання англійської граматики за відсутності можливостей порівняння
Other Titles: Некоторые особенности преподавания английской грамматики при отсутствии возможностей сравнения
Authors: Бугайов, Олександр Євгенович
Бугаёв, Александр Евгеньевич
Keywords: Граматичне явище, видо-часові форми дієслова, артикль, іменник, загальна назва, власна назва, абстрактна назва, герундій.
Грамматическое явление, видо-временные формы глагола, артикль, существительное, имя нарицательное, имя собственное, абстрактное существительное, герундий.
Issue Date: 13-Mar-2013
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Бугайов О. Є. Деякі особливості викладання англійської граматики за відсутності можливостей порівняння // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матер. Міжнар. наук. практ. конф., 21-22 бер. 2013 р., м. Київ: зб. матер. конф. / наук. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінова. – К. : НАУ, 2013. – С. 126–128.
Abstract: Доповідь присвячена деяким аспектам викладання граматичного матеріалу на заняттях з англійської мови, коли немає прямих відповідників між граматичними явищами англійської та української мов. Вказується на доцільність акцентування уваги студентів на відмінностях між граматичними явищами з метою успішного подолання студентами зазначених труднощів.
Доклад посвящен некоторым аспектам преподавания грамматического материала на занятиях по английскому языку, когда отсутствует прямое соответствие между грамматическими явлениями английского и украинского языков. Указывается на целесообразность акцентирования внимания студентов на отличиях между грамматическими явлениями с целью успешного преодоления упомянутых трудностей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24478
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бугайов О. Є. Проблематика і поетика шекспірівських комедій.pdfТези доповіді3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.