Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24296
Title: Реалізація особистісно орієнтованого підходу в технології допрофесійної підготовки ліцеїстів
Other Titles: Реализация личностно ориентированного подхода в технологии допрофессиональной подготовки лицеистов
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Особистісно орієнтований підхід, допрофесійна підготовка, технологія допрофесійної підготовки, компоненти допрофесійної підготовки, педагогічна діагностика, професійне самовизначення.
Личностно ориентированный подход, допрофессиональная подготовка, технология допрофессиональной подготовки, компоненты допрофессиональной подготовки, педагогическая диагностика, профессиональное самоопределение.
Issue Date: 17-Oct-2005
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в технології допрофесійної підготовки ліцеїстів / Н. П. Муранова // Гуманітарна освіта в профільних ВНЗ: проблеми і перспективи : IV Всеукр. наук.-практ. конф., 16–18 бер. 2005 р., м. Київ : матер. конф. : в 2 т. / за ред. А. Г. Гудманяна, О. В. Петренка. – К. : НАУ, 2005. – Т. 1. – С. 112–113.
Abstract: Обґрунтовано, що високий рівень допрофесійної підготовки учнів можливий за умов розроблення та впровадження в освітній процес ліцею технології допрофесійної підготовки, що ґрунтується на особистісно орієнтованому підході. Розкрито особливості застосування принципів, форм і методів особистісно орієнтованого підходу в технології допрофесійної підготовки ліцеїстів, а також з’ясовано вплив інструментарію даного підходу на ефективність допрофесійної підготовки, формування мотивів вибору майбутньої професії.
Обосновано, что высокий уровень допрофессиональной подготовки учащихся возможен при условии разработки и внедрения в образовательный процесс лицея технологии допрофессиональной подготовки, основанной на личностно ориентированном подходе. Раскрыты особенности применения принципов, форм и методов личностно ориентированного подхода в технологии допрофессиональной подготовки лицеистов, а также выяснено влияние инструментария данного подхода на эффективность допрофессиональной подготовки, формирования мотивов выбора будущей профессии.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24296
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Реалізація особ.орієнт. підх. в технології ДПл.pdfМатеріали конференції416.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.