Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24021
Title: Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня фізико-математичних знань старшокласників
Other Titles: Логико-структурный анализ проблемы низкого уровня физико-математических знаний старшеклассников
A logical-structural analysis of the problem of senior pupils’ poor knowledge of physics and mathematics
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Keywords: Логіко-структурний аналіз, фізико-математична підготовка, старшокласник, технічний університет.
Логико-структурний анализ, физико-математическая подготовка, старшеклассник, технический университет.
Logical-structural analysis, physico-mathematical training, senior pupil, engineering university.
Issue Date: 29-Apr-2013
Publisher: Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна
Citation: Муранова Н. П. Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня фізико-математичних знань старшокласників / Н. П. Муранова // Наукові записки; вип. 4. – Ч. 1. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013 – С. 67–72. – (Серія: Проблеми методики фізико математичної і технологічної освіти.)
Series/Report no.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти
Проблемы методики физико-математического и технологического образования
Methodological Problems of Physico-Mathematical and Technological Education
Abstract: У статті представлено алгоритм проведення логіко-структурного аналізу актуальних соціальних та освітніх проблем; реалізовано логіко-структурний підхід у контексті аналізу проблеми забезпечення високого рівня фізико-математичних знань абітурієнтів, що готуються до вступу у технічні університети.
В статье представлен алгоритм проведения логико-структурного анализа актуальных социальных и образовательных проблем; реализован логико-структурний подход в контексте анализа проблемы обеспечения высокого уровня физико-математических знаний абитуриентов, которые готовятся к поступлению в технические университеты.
The paper presents an algorithm of logical-structural analysis of pressing social and educational problems. The logical-structural approach has been realized in the context of analyzing the problem of assuring a high standard of physico-mathematical knowledge with senior pupils planning to enter an engineering university.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24021
ISBN: 978-966-7406-67-7
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри базових і спеціальних дисциплінItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.