Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21909
Title: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ
Authors: Василишина, Наталія Максимівна
Keywords: викладач вищої школи, структурно-функціональна модель, мотиваційний компонент, емоційний компонент, особистісний компонент, професійно-діяльнісний компонент, зарубіжний досвід
Issue Date: Jun-2016
Series/Report no.: ;378.147:133.
Abstract: У проведеному науково-педагогічному дослідженні продемонстровано одну з проблем вищої освіти в Україні на сучасному етапі, яка стоїть на вістрі актуальності. Зокрема, нагальність наукового пошуку полягає в тому, що викладач ВНЗ виступає каталізатором нових ідей, поглядів, переконань та рушійною силою у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах глобалізації та інтеграції. Відповідно, метою дослідження були виокремлення, ідентифікація та тлумачення складових структурно-функціональної моделі викладача вищої школи в Україні. Як наслідок, завданням науково-педагогічного розгляду був детальний аналіз мотиваційного, емоційного, особистісного та професійно-діяльнісного компонентів. Дослідження підтверджено висновком про те, що незважаючи на посилену увагу вчених до проблеми кристалізації особистості викладача вищої школи та зробленого нами педагогічного дослідження, окреслене питання потребує більш глибокого аналізу та розгляду. Обгрунтовано залучення вектору зарубіжного досвіду з метою проведення компаративного дослідженні структурно-функціональних моделей викладачів-іноземців.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21909
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Н.М.Василишина.doc391.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.