Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20482
Title: ІНТЕГРАЦІЯ ГУМАНІТАРНОГО І НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО ЗНАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Authors: Лузік, Ельвіра Василівна
Issue Date: 2011
Publisher: Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.
Series/Report no.: Вип. № 4;С. 71–76.
Abstract: Якість сучасної вищої освіти була і залишається актуальною проблемою для досліджень педагогічною спільнотою, про що вказується в програмних документах ЮНЕСКО з напрямку освіти. В цьому зв’язку ведеться постійний пошук шляхів удосконалення освітніх систем і підвищення їхньої якості. Виходячи з нормативних документів ІКАО, сучасний фахівець авіаційної галузі, поруч з професійною підготовкою, повинен мати такий рівень загальнокультурного розвитку, який дозволив би йому вільно і ефективно орієнтуватися в динамічній і швидко-змінюючій дійсності. Саме тому конкурентоспроможність сучасного авіаційного ВНЗ залежить не тільки від оволодіння його майбутніми фахівцями специфікою відповідної спеціальності, але й від їх різнобічної гуманітарної культури, творчого мислення та вихованості. Найважливішим засобом вирішення завдання формування гармонійно-розвиненої особистості, що здатна адаптуватися до швидко змінюваних динамічних умов життя, є, на наш погляд, інтеграція науково-прородничого, професійно-орієнтованого і гуманітарного знання [1].
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20482
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
УДК 378 147.doc73.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.