Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20387
Title: Загальна психологія
Authors: Бондар, Людмила Вікторівна
Keywords: психологія
Issue Date: 2007
Abstract: Основною метою вивчення дисципліни є забезпечення всебічного, гармонійного розвитку майбутніх спеціалістів на засадах поєднання професійної підготовки та основ психології, надання майбутнім фахівцям знань з основ загальної психології, а також формування продуктивних умінь, застосування цих знань у житті та професійній діяльності. Задачею вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними та практичними знаннями галузі психології, з’ясування проблем психології на основі вивчення закономірностей психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуальних особливостей особистості, розвитку колективу та психології спілкування. Одержані знання допоможуть фахівцю у вирішенні професійних задач: практичному застосуванні психологічних знань характеристики особистості, розвитку колективу в системі соціальних норм і стосунків, при розв’язанні актуальних соціальних проблем, соціологічного консультування, взаємодії з оточуючими людьми, здійснення різних видів допомоги та соціальних послуг населенню, у першу чергу слабо захищеним особистостям.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20387
Appears in Collections:Підручники та посібники кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник (Бондар Л.В.).doc525 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.