Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20316
Title: РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Authors: Бондар, Людмила Вікторівна
Keywords: рефлексія, навчальна діяльність, суб’єкт навчальної діяльності, самоконтроль, самооцінка, самостійність, ініціативність
Issue Date: May-2015
Abstract: Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження рівня розвитку рефлексивності студентів першого курсу як основного компоненту структури навчальної діяльності. Розкрито особливості та значення рефлексії у самостійній навчальній діяльності студентів. У роботі звернено увагу на те, що рефлексивні процеси мають бути постійно присутніми у навчальній діяльності тих, хто навчається. Тому рефлексивні уміння необхідно цілеспрямовано у них формувати. Рефлексія відіграє значну роль у розвиткові особистості: вона дає уявлення, знання про цілі, зміст, форми, способи, засоби своєї діяльності, дозволяє критично поставитись до себе та своєї діяльності у минулому, теперішньому та майбутньому, робить людину суб’єктом своєї діяльності. На основі отриманих даних емпіричного дослідження був сформульований висновок про те, що необхідно застосовувати у навчальному процесі першокурсників форми навчальної рефлексії: усне обговорення, письмове анкетування, графічна фіксація шляхів розв’язання нових навчальних завдань
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20316
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рефлексія.docx29.96 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.