Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПомиткіна, Любов Віталіївна-
dc.date.accessioned2016-03-27T12:34:08Z-
dc.date.available2016-03-27T12:34:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationПомиткіна Л.В. Психологічні особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті / Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, НАПН України / редкол.: Огнєв’юк В.О., Хоружа Л.Л. [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. – № 23. – С.99-104uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18609-
dc.description.abstractУ статті поданий теоретичний аналіз проблеми компетентнісного підходу в освіті, розглянуті погляди провідних педагогів і психологів на формування ключових компетенцій майбутнього фахівця. Оскільки, кількість якісно засвоєних знань та вмінь ще не дає гарантії їх адекватного використання й оперування в складних ситуаціях, компетентнісний підхід має включати психологічну складову розвитку необхідних компетенцій учня. До психологічних особливостей реалізації компетентністного підходу віднесено, по-перше, впровадження уроків психології, починаючи з початкових класів, що забезпечує якісно інше, більш глибоке розуміння власної психофізіології та опанування методами врегулювання психоемоційних станів, адекватне прийняття рішень і вироблення на цій основі відповідних форм поведінки. По-друге, це дасть змогу під час професійного самовизначення більш точно співвідносити власні індивідуально-психологічні та психолого-типологічні характеристики з вимогами майбутньої професії для здобуття адекватних фахових компетенцій та організації конгруентного способу життя.uk_UA
dc.subjectкомпетенціїuk_UA
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk_UA
dc.subjectпсихологічні особливостіuk_UA
dc.subjectуроки психологіїuk_UA
dc.subjectучніuk_UA
dc.titleПсихологічні особливості реалізації компетентнісного підходу в освітіuk_UA
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри авіаційної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.