Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18356
Title: Стратегічні рішення студентської молоді: визначення власної життєвої позиції
Authors: Помиткіна, Любов Віталіївна
Keywords: позиція
становлення
життєва позиція особистості
студентська молодь
прийняття стратегічного життєвого рішення
Issue Date: 2014
Citation: Помиткіна Л.В. Стратегічні рішення студентської молоді: визначення власної життєвої позиції / Вісник Національного авіа-ційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2014. – Вип. 5(1). – С.106-112.
Abstract: У статті розглядаються психологічні особливості прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції, проаналізовані погляди вчених, подані результати емпіричного дослідження особливостей прийняття студентами стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції. Прийняття стратегічних життєвих рішень є складним особистісно детермінованим циклічним процесом, який відбувається на основі психічного оберту, актуалізує ціннісно-мотиваційні, емоційно-почуттєві, інтелектуальні та вольові психологічні механізми і призводить до життєвого самовизначення, зменшення невизначеності вихідної ситуації вибору. В основі усіх рішень лежить життєва позиція особистості, оскільки процес її формування відбувається з дитинства. Результати емпіричного дослідження показали, що прийняття студентами стратегічного життєвого рішення з визначення життєвої позиції відбувається як свідомий акт самопізнання та самоконституювання на основі ціннісної орієнтації особистості у навколишньому світі, у тому числі й ціннісного ставлення до себе та до інших людей, як результат засвоєння соціальних норм та під впливом культурного середовища.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18356
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19 СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ...docx51.27 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.