Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15877
Title: Формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств
Authors: Попович, Андрій Володимирович
Keywords: фінансовий механізм
Issue Date: 2015
Abstract: Попович А. В. Формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі обґрунтовано сутність, складові та види реструктуризації як базису, що визначає особливості формування фінансового механізму реструктуризації підприємств; розроблено класифікацію чинників реструктуризації, як основу систематизації передумов проведення структурних перетворень на підприємствах; систематизовано теоретичні положення та обґрунтовано сутність, склад та структуру фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств. Проаналізовано фактори, що впливають на формування фінансового механізму реструктуризації підприємств, запропоновано методичний підхід до інтегрального оцінювання результатів діяльності на підставі якого виявлено необхідність реструктуризації авіапідприємств та визначено її типи. Запропоновано концептуальний підхід до формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств, що ґрунтується на застосуванні комплексу розроблених підходів до обґрунтування устрою механізму, виявлення необхідності в реструктуризації та визначенні її типів, ідентифікації потреб та можливостей щодо підвищення ефективності діяльності, визначення стратегії змін, виборі організаційно-економічного та фінансового забезпечення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15877
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation_PopovychAV.doc8.31 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.