Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14555
Title: Автопсихологічна компетентність майбутніх фахівців з інформаційних технологій: ціннісно-смисловий аспект
Authors: Проскурка, Наталія Миколаївна
Keywords: ціннісні орієнтації, ціннісно-смислова сфера особистості, майбутні фахівці з інформаційних технологій, особистісний розвиток, автопсихологічна компетентність.
Issue Date: 2014
Citation: Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць №2 (34).
Series/Report no.: Психологічні науки;№2(34)
Abstract: У статті розкриваються методика та результати дослідження ціннісно-смислового компоненту автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Визначено рівні розвитку та гендерно-вікові особливості ціннісно-смислового компоненту автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій .
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14555
ISSN: 2219-2654
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ціннісно-смисловий копмпонент автопсихологічної компетентності.pdfОсновна стаття293.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.