Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12049
Title: Теорія інформації та кодування в задачах: Навчальний посіб-ник.
Authors: Жураковський, Ю. П.
Гніліцький, В. В.
Keywords: теорія інформації
кодування
Issue Date: 2002
Publisher: Житомир: ЖІТІ
Citation: Жураковський Ю. П., Гніліцький В. В. Теорія інформації та кодування в задачах: Навчальний посіб-ник. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 230 с.
Abstract: У навчальному посібнику наведені в стислій формі теоретичні відомості та задачі із розв’язаннями, що стосуються дискретних джерел інформації, дискретних каналів зв’язку, різноманітних видів кодування: первинного; ефективного (статистичного), призна-ченного для стиснення повідомлень; завадостійкого. Головним чином розглядаються двійкові коди, але приділяеться увага також кодам з більшою основою, штриховим кодам, канальним. В кожному розділі даються задачі для самостійного розв’язання із великою кілкістю варіантів вихідних даних. Для студентів денної та заочної форм навчання вищих техніч-них закладів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/12049
Appears in Collections:Рекомендовані джерела для вивчення дисциплін напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" ОКР "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.docнавчальний посібник3.57 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.