Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11918
Title: Integrated approach to language training of air traffic controllers
Інтегративний підхід до мовної підготовки авіадиспетчерів
Интегративный подход к языковой подготовке авиадиспетчеров
Authors: Петращук Олена Петрівна
Петращук Елена Петровна
Petrashchuk Olena
Keywords: air traffic control
language training of air traffic controller
oral speech skills
radiotelephony phraseology
simulator English language for aviation
авіадиспетчерський стимулятор
англійська мова для авіації
мовна підготовка авіадиспетчерів
усно-мовленнєві вміння
фразеологія радіотелефонії
авиадиспетчерский стимулятор
английский язык для авиации
устно-речевые умения
фразеология радиотелефонии
языковая подготовка авиадиспетчеров
Issue Date: Jan-2014
Abstract: The article deals with the issue of integrative approach to language training of air traffic controllers in air traffic control simulator. The integrative approach is viewed in terms of two elements of English communicative competency: oral speech skills (listening comprehension and speaking) and language of radiotelephony communication (radiotelephony phraseology and plain English in aviation context).
Висвітлено проблему інтегративного підходу до мовної підготовки авіадиспетчерів у процесі навчання на авіадиспетчерському тренажері. Інтегративний підхід розглянуто в термінах двох складових іншомовної комунікативної компетентності: вміння усного мовлення (аудіювання та говоріння) та англійської мови радіозвязку "земля-повітря" (фразеологія радіообміну та звічайна англійська в авіаційному контексті).
Освещена проблема интегративного подхода к языковой подготовке авиадиспетчеров в процессе обучения на авиадиспетчерском тренажере. Интегративный подход рассмотрен в терминах двух компонентов иноязычной коммуникативной компетентности: умения устной речи (аудирование и говорение) и язык ведения радиосвязи "земля-воздух" (фразеология радиообмена и простой английский в авиационном контексте).
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11918
Appears in Collections:Наукові роботи кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6699-18227-1-PB.pdf225.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.