Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10510
Title: Підготовка майбутніх інженерів у системі диференційованого навчання іноземної мови професійного спрямування
Authors: Конопляник, Леся Миколаївна
Keywords: диференційоване навчання, диференціація, іноземна мова професійного спрямування, здібності, рівень володіння мовою, уміння, навички, мотивація, креативні технології
differentiated studying, differentiation, profession-oriented foreign language, abilities, speech level, skills, motivation, creative technologies
Issue Date: 2008
Publisher: Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2008. – №3(24). – С. 182 – 185.
Abstract: У статті йдеться про підготовку майбутніх інженерів до використання іноземної мови у професійній діяльності у системі диференційованого навчання. Визначені такі критерії диференціювання: рівень знань, умінь і навичок, здібності студентів, мотивація та інтереси, продиктовані майбутньою професією. В якості засобів реалізації диференціації виступають навчальний зміст матеріалу, методи і прийоми навчання та опмимально підібрані форми навчально-пізнавальної діяльності. Автор також розкриває педагогічні умови для реалізації на практиці такої іншомовної підготовки студентів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10510
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_КПІ_2008.pdf7.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.