Browsing by Author Харицька, Світлана Василівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019English for Professional CommunicationКонопляник, Леся Миколаївна; Харицька, Світлана Василівна; Глушаниця, Наталія Вікторівна; Konoplianyk, Lesia; Kharytska, Svitlana; Hlushanytsia, Nataliia
2018-06Syllabus on “English for Specific Purpose” for Speciality 162 “Biotechnology and Bioengineering” and Specialization “Pharmaceutical Biotechnology”, “Environmental Biotechnology and Bioenergetics”Харицька, Світлана Василівна
2018-06Syllabus on “Foreign Language” for Speciality 162 “Biotechnology and Bioengineering” and Specialization “Pharmaceutical Biotechnology”, “Environmental Biotechnology and Bioenergetics”Харицька, Світлана Василівна
2020Відображення національної ідентичності у словникахХарицька, Світлана Василівна
2013-04КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ( ФРАНЦІЯ )Харицька, Світлана Василівна
2016-04Навчальна програма навчальноi дисциплiни "Iноземна мoва" Галузь знань: 0513 "Хiмiчна технологiя та iнженерiя", напрям пiдготовки: 6.051301 "Хiмiчна технологiя"Харицька, Світлана Василівна
2016-04Навчальна програма навчальноi дисциплiни "Iноземна мова" Галузь знань: 0514 "Бiотехнологiя", Напрям пiдготовки: 6.051401 "Бiотехнологiя"Харицька, Світлана Василівна
2017-01НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для галузі знань Спеціальність: 162 «Біотехнологія та біоінженерія»Харицька, Світлана Василівна
2017-01НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»Харицька, Світлана Василівна
2017-10НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»Харицька, Світлана Василівна
2016-10НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «Іноземна мова»Харицька, Світлана Василівна
2016-10-11НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС навчальної дисципліни «Іноземна мова»Харицька, Світлана Василівна
2020-04Національна ідентичність як складова моделювання змісту мови (на матеріалі фразеологічних словників)Харицька, Світлана Василівна; Колісниченко, Анна Віталіївна
2013Пошук інформації як джерело формування інформаційної культури майбутнього перекладача авіаційної галузіХарицька, Світлана Василівна; Базова, Віра Ігорівна
2013Пошуково-інформаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх учителівХарицька, Світлана Василівна
2014ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ СЛОВНИКІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙХарицька, Світлана Василівна
2014ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ СЛОВНИКІВ НОРМАЛІЗОВАНИХ ТЕРМІНОСИСТЕМШостак, Оксана Григорівна; Харицька, Світлана Василівна
2014-06-06ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО СПРИЙНЯТТЯ ПРОФІЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИХарицька, Світлана Василівна
2017РОБОТА ІЗ СЛОВНИКОВОЮ СТАТТЕЮ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВХарицька, Світлана Василівна
2016-04Робоча навчальна програма навчальноi дисциплiни "Iноземна мова" Галузь знань: 051З "Хiмiчна технологiя та iнженерiя", напрям пiдготовки: 6.051301 "Хiмiчна технологiя"Харицька, Світлана Василівна