Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9507
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЯгодзинский, Сергей Николаевич-
dc.date.accessioned2014-08-28T14:26:07Z-
dc.date.available2014-08-28T14:26:07Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationЯгодзінський С.М. Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства: методологічний і соціокультурний аспекти. Автореферат дис… канд.філос. наук: 09.00.02. – К., 2008. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9507-
dc.description.abstractСучасне суспільство переважна більшість дослідників називає інформаційним, оскільки „центральне положення в ньому займає теоретичне знання як стрижень, навколо якого організовуються нова техніка і технології, економічне зростання та розшарування суспільства” (Д. Белл). Наука в такому суспільстві виконує не лише теоретико-пізнавальну, а й інноваційну, соціально-культурну та праксеологічну функції. Вторгнення наукової сфери у все нові соціальні практики, яке здійснюється через застосування в них інформаційних і комп’ютерних технологій, поступово веде до необхідності осмислення науки як виду суспільного дискурсу. З огляду на це, провідні вчені й філософи висловлюють думку про утвердження в науковій діяльності принципів постмодерної культури, руйнування антагонізму між науковою та ненауковими когнітивними практиками, поглиблення інтеграції наукового й освітнього просторів (Ю. Габермас, П. Козловськи, Ж.-Ф. Ліотар, М. Фуко, Ф. Уебстер та інші). І хоча останнім часом термін „дискурс” набув досить широкого розповсюдження, в науковій і філософській літературі різними дослідниками він тлумачиться по-різному, що ускладнює визначення його змісту, обсягу, меж і правил ужитку, які можна поширити на сферу наукової діяльності. Зазначене актуалізує необхідність методологічного та соціокультурного аналізу феномена дискурсу загалом, а також виявлення специфіки наукового дискурсу як ключового для інформаційного суспільства, зокрема. Це вимагає ідентифікації феномена наукового дискурсу, дослідження його генезису, базових характеристик, принципів формування світового наукового простору, які ґрунтуються на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях, а також виявлення інноваційних підходів до організації наукової діяльності. Значною мірою цими настановами й керувався дисертант при розгляді особливостей становлення і розвитку наукового дискурсу як основи інформаційного суспільства.uk_UA
dc.publisherКиевский национальный университет имени Тараса Шевченкаuk_UA
dc.subjectдискурсuk_UA
dc.subjectнаучный дискурсuk_UA
dc.subjectстиль научного мышленияuk_UA
dc.subjectнаукаuk_UA
dc.subjectметодологияuk_UA
dc.subjectинформационное обществоuk_UA
dc.subjectязыковая играuk_UA
dc.subjectкультура постмодернаuk_UA
dc.subjectфилософия наукиuk_UA
dc.subjectметодология наукиuk_UA
dc.titleНауковий дискурс в умовах інформаційного успільства: методологічний і соціокультурний аспектиuk_UA
dc.title.alternativeНаучный дискурс в условиях информационного общества: методологический и социокультурный аспектыuk_UA
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.