Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9352
Title: Розвиток нових операційних методів аналізу та математичного моделювання динамічних систем на базі апроксимуючих поліноміальних спектрів
Keywords: апроксимуючий поліноміальний спектр
математичне моделювання
операційний метод аналізу
інтегральне перетворення сигналів
Issue Date: 2004
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Створений новий вид чисельно-аналітичного операційного методу аналізу нестаціонарних процесів в динамічних системах, робасних по відношенню до шумових збурень і випадкових флуктуацій сигналів. Метод базується на інтегральному перетворенню сигналів і допускає формування математичних моделей динамічних систем в аналітичному вигляді; розроблені спектральні апроксимаційні моделі мають високу завадостійкість. Апроксимуючі поліноміальні спектри виконують роль компресорів, що скорочують обсяг інформації без перекручувань; розроблені структурні схеми інтегро – диференціальних операторів нецілого порядку на базі поліноміальних та імпульсних спектрів; при реалізації розроблених алгоритмів на ПЕОМ вибір базисних функцій, їх кіль- кість, інтервал, на якому досліджуються процеси , можуть здійснюватися в діалоговому режимі, що дозволяє користувачу враховувати особливості сигналів та властивості конкретних динамічних систем; розроблена методика моделювання динамічних систем, основні положення якої в наступному: інтегро – диференціальні рівняння приводяться до системи інтегральних рівнянь з використанням правил композиції операторів різних порядків; вибір базисної системи S(t) і відповідних їй операційних матриць інтегрування цілого та дробового порядків; визначення апроксимуючих поліноміальних спектрів усіх відомих в рівняннях функцій; запис математичної моделі системи рівнянь в операційній області; визначення апроксимуючих поліноміальних спектрів невідомих функцій; відновлення апроксимації рішення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9352
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf193.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.