Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9272
Title: Розробка методології діагностики динамічних характеристик конструкцій
Keywords: конструкція
динамічні характеристики
розробка
методологія
датчик швидкості індукційного типу
розширення частотного діапазону
Issue Date: 2009
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Встановлено, що залежність зміни коефіцієнта перетворення датчиків швидкості індукційного типу до резонансної частоти має квадратичний закон зміни від частоти. Розроблено метод розширення частотного діапазону індукційних датчиків швидкості коливань, в основі якого лежить введення поправки на коефіцієнт перетворення датчиків, величина якої залежить від квадрату частоти реєстрованих коливань, на частотах нижче резонансної частоти датчика. Встановлено, що при проведенні перетворення сигналів прискорення та швидкості в сигнал зміщення залежність зміни амплітуди вихідних сигналів кожного кроку перетворення від по- стійної часу інтегрування має нелінійний характер з максимумом, який відповідає половині пе- ріоду основної моди коливань. Розроблено метод визначення динамічних характеристик конс- трукцій при перетворенні сигналів прискорення в сигнал швидкості і зміщення, а також сигнал швидкості в сигнал зміщення, який засновано на попередньому визначені частоти основної мо- ди коливань з наступним перетворенням реєстрованих сигналів в сигнал зміщення зі значенням постійної перетворення, величина якої дорівнює половині періоду основної моди коливань, і визначенням динамічних зміщень за отриманими сигналами. Встановлено, що при існуванні декількох мод коливань конструкції із зменшенням загасання відбувається значне викривлення спектрів сигналів прискорення, що пов’язано із впливом окремих мод коливань одна на одну, в той час як, для сигналів швидкості викривлення спектрів не є значимим, що дозволяє достовірно використовувати датчики прискорення для визначення динамічних зміщень конструкцій, коливання яких мають вузькі спектри.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9272
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf176.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.