Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9255
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2014-07-21T11:03:59Z-
dc.date.available2014-07-21T11:03:59Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9255-
dc.description.abstractАналіз літературних джерел показав, що дуже мало робіт присвячено пошуку гетероген- них каталізаторів, використання якого є найбільш ефективним при проведенні процесів селек- тивного дегідрохлорування хлоровмісних С2-сполук до вінілхлориду, вініліденхлориду, цис- /транс-1,2-дихлоретиленів з 1,1,2-трихлоретану. Саме тому авторами і було проведено такий пошук, синтезовано нові зразки каталізато- рів, вивчено їх макроструктурні характеристики та кислотно-основні властивості їх поверхні. Вивчено перебіг реакції дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану на цих каталізаторах. Вивчення макроструктурних характеристик каталізаторів та кислотно-основних власти- востей їх поверхні показало, що кислотно-основні властивості каталізатора впливають на пере- біг реакції дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану. Вивчення систем, заснованих на простих і подвійних оксидах магнію, кальцію і кремнію є також перспективним напрямом у пошуку селективного каталізатора для ДГХ ТХЕ. Два но- вих перспективних каталізатори цього типу вже знайдені авторами звіту, а саме10% (MgOCsCl) / SiO2, 10% CsCl/CaO.SiO2. Найбільш перспективними для ДГХ ТХЕ до ВДХ виявилися похідні імідазолу, на основі яких синтезовано ефективний каталізатор 20% 2-фенілбензімідазолу нанесений на активоване вугілля СКН-М – новий комерційний матеріал.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectхлоровмісні сполукиuk_UA
dc.subjectС2-сполукиuk_UA
dc.subjectдегідрохлоруванняuk_UA
dc.subjectкаталізаторuk_UA
dc.subjectмономерuk_UA
dc.subjectрозчинникuk_UA
dc.titleСтворення нових каталізаторів дегідрохлорування хлоровмісних С2-сполук для одержання цінних мономерів та розчинниківuk_UA
dc.typeTechnical Reportuk_UA
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf144.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.