Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9255
Title: Створення нових каталізаторів дегідрохлорування хлоровмісних С2-сполук для одержання цінних мономерів та розчинників
Keywords: хлоровмісні сполуки
С2-сполуки
дегідрохлорування
каталізатор
мономер
розчинник
Issue Date: 2010
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Аналіз літературних джерел показав, що дуже мало робіт присвячено пошуку гетероген- них каталізаторів, використання якого є найбільш ефективним при проведенні процесів селек- тивного дегідрохлорування хлоровмісних С2-сполук до вінілхлориду, вініліденхлориду, цис- /транс-1,2-дихлоретиленів з 1,1,2-трихлоретану. Саме тому авторами і було проведено такий пошук, синтезовано нові зразки каталізато- рів, вивчено їх макроструктурні характеристики та кислотно-основні властивості їх поверхні. Вивчено перебіг реакції дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану на цих каталізаторах. Вивчення макроструктурних характеристик каталізаторів та кислотно-основних власти- востей їх поверхні показало, що кислотно-основні властивості каталізатора впливають на пере- біг реакції дегідрохлорування 1,1,2-трихлоретану. Вивчення систем, заснованих на простих і подвійних оксидах магнію, кальцію і кремнію є також перспективним напрямом у пошуку селективного каталізатора для ДГХ ТХЕ. Два но- вих перспективних каталізатори цього типу вже знайдені авторами звіту, а саме10% (MgOCsCl) / SiO2, 10% CsCl/CaO.SiO2. Найбільш перспективними для ДГХ ТХЕ до ВДХ виявилися похідні імідазолу, на основі яких синтезовано ефективний каталізатор 20% 2-фенілбензімідазолу нанесений на активоване вугілля СКН-М – новий комерційний матеріал.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9255
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf144.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.