Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9171
Title: Методологія проектування робастних систем управління з елементами штучного інтеле- кту та їх застосування до управління польотом малих безпілотних літальних апаратів
Keywords: безпілотний літальний апарат
штучний інтелект
робастні системи
управління польотом
проектування
методологія
Issue Date: 2012
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Наукова новизна розробки у напрямку систем управління з елементами штучного ін- телекту полягає у створені: 1. Методу розділення функцій традиційного («чіткого») управління і управління, що ба- зується на використанні нечіткої логік, за допомогою аналізу функцій чутливості щодо параме- трів законів управління внутрішніх та зовнішніх контурів системи. 2. Методу синтезу комбінованих систем управління, що складаються із «чітких» та нечі- тких підсистем за допомогою лінійних матричних нерівностей та запропоновано процедуру за- стосування цього методу не тільки для «чітких», але й для нечітких систем управління, що створює уніфіковану програмну підтримку для процедур синтезу. 3. Моделі нечіткої логічної інверсії, що доповнює нечіткий регулятор контуром адаптації для подальшого покращення адаптаційних можливостей інтелектуальної частини системи управління польотом БПЛА. Значимість. Отримані наукові результати дозволяють суттєво покращити якість та стій- кість систем управління польотом малого БПЛА в умовах протидії зовнішнім (атмосферні умо- ви, турбулентний вітер) та внутрішнім (параметричним) збуренням. Ці результати дозволяють суттєво підвищити можливість використання БПЛА у нештатних умовах експлуатації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9171
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf171.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.