Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64046
Title: Бланкетність норм про кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: особливості правової регламентації
Authors: Лисько, Т.Д.
Шпак, Т.С.
Keywords: роль транспорту
транспортування
кримінальний кодекс
кримінальне право
Issue Date: 26-Nov-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Лисько Т.Д., Шпак Т.С. Бланкетність норм про кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: особливості правової регламентації // АЕРО-2021. Повітряне і космічне право: [Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 листопада 2021 р.] - С. 226-229.
Abstract: В сучасному світі посилюється роль транспорту, зростає його значення для суспільства. Відповідно, відносини, які виникають у процесі експлуатації транспорту, потребують особливої охорони. Українське кримінальне право в частині встановлення кримінальної відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту відповідає сучасним вимогам та міжнародним стандартам, проте, на нашу думку, не є достатньо дієвим. Стаття 286 Кримінального кодексу України (далі – КК України) містить склад кримінального правопорушення, що встановлює відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Description: 1. Гапчич В.О. Окремі аспекти кваліфікації порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в Україні (cт. 286 КК України). Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 3. С. 123-130. 2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. Грищук, А.В. Савченко та ін.; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернєя. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с. 3. Лисько Т.Д., Галатенко К.В., Дяченко О.С. Кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: окремі концептуальні аспекти. Сучасне право в епоху соціальних змін: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Нац. авіаційний ун-т, 26 лют. 2021 р. Тернопіль: Вектор, 2021. С. 305-308. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48707.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64046
ISBN: 978-966-310-120-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АЕРО 2021-226-229.pdfтези345.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.