Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63877
Title: Сліди рук і ніг у криміналістиці
Other Titles: Hand and foot prints in forensics
Authors: Колонська, В.М.
Kolonska, V.M.
Keywords: сліди рук і ніг
кримінальні правопорушення
кримінальний кодекс
hand and foot prints
criminal offences
сriminal сode
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Колонська В.М. Сліди рук і ніг у криміналістиці // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.261-264.
Abstract: Сліди рук і ніг людини є одним з найпоширеніших видів речових доказів, які використовуються у криміналістиці. Їх можна знайти на місці злочину, на знаряддях злочину та на тілах жертв і злочинців. Вивчення і дослідження цих слідів може допомогти слідчим ідентифікувати злочинців, зв’язати їх зі злочином і реконструювати події, які відбулися.
Human fingerprints are one of the most common types of physical evidence used in forensics. They can be found at crime scenes, on crime instruments, and on the bodies of victims and criminals. Studying and investigating these traces can help investigators identify criminals, link them to the crime, and reconstruct the events that occurred.
Description: 1. Алєксєєв О.О. Криміналістика: підручник. / Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В., Алєксєєв О.О. та ін. Київ: Центр учбової літератури. 2015. C. 101–106. 2. Лазебний А.М. Значення дактилоскопії у криміналістиці на сучасному етапі. Ірпінський юридичний часопис № 8. 2022. С. 222-229. 3. Матяж А.В. Деякі аспекти ідентифікації людини за слідами рук та ніг. Редакційна колегія. 2018. С. 192-195.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63877
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-261-264.pdfтези402.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.