Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63864
Title: Припинення кримінальних правопорушень окремими правоохорониим органами України
Other Titles: Termination of criminal offenses by individual law enforcement agencies of Ukraine
Authors: Івахненко, В.В.
Ivakhnenko, V.V.
Keywords: припинення кримінальних правопорушень
терористичні організації
кримінальний кодекс
termination of criminal offenses
terrorist organizations
сriminal сode
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Івахненко В.В. Припинення кримінальних правопорушень окремими правоохорониим органами України // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.222-224.
Abstract: Ряд правоохоронних органів України має визначену на законодавчому рівні функцію припинення кримінальних правопорушень. Так, відповідно до ч. 3 ст. 2 ЗУ «Про Національну гвардію України» цей орган є основним суб’єктом з припинення масових заворушень, терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.
A number of law enforcement agencies of Ukraine have the function of stopping criminal offenses defined at the legislative level. Yes, in accordance with Part 3 of Art. 2 of the Law "On the National Guard of Ukraine", this body is the main subject for stopping mass riots, terrorist activities, activities of illegal paramilitary or armed formations (groups), terrorist organizations, organized groups and criminal organizations.
Description: 1. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 бер. 2014 року № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text. 2. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 бер. 2002 року № 3099-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/309914?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_3. 3. Голіна В.В. Припинення злочинів. Велика українська кримінологічна енциклопедія. У 2 т. Т. 2: М-Я / редкол. Сокуренко В.В., Бандурка О.М. та ін.; наук. ред. Литвинов О.М. Харків: Факт, 2021. С. 366-367.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63864
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-222-224.pdfтези397.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.