Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63861
Title: Спеціальна конфіскація як кримінально-правовий захід в угоді про визнання винуватості
Other Titles: Special forfeiture as a criminal measure in a plea agreement
Authors: Большакова, Д.О.
Bolshakova, D.O.
Keywords: конфіскація
власність держави
кримінальний кодекс
confiscation
property of the state
Criminal Code
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Большакова Д.О. Спеціальна конфіскація як кримінально-правовий захід в угоді про визнання винуватості // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.213-215.
Abstract: Відповідно до ст. 472 КПК в угоді про визнання винуватості серед іншого зазначаються і умови застосування спеціальної конфіскації. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.
According to Art. 472 of the Criminal Procedure Code in the plea agreement, among other things, the conditions for the application of special confiscation are specified. Special confiscation consists in the compulsory, free-of-charge seizure of money, valuables and other property in the state property in the cases specified by this Code, provided that an intentional criminal offense or a socially dangerous act falling under the characteristics of the act provided for by the Special Part of this Code has been committed.
Description: 1. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III: станом на 28.03.2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. 2. Звіт про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності та види кримінального покарання за 2023 рік (форма № 6). 3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 961, 962 Кримінального кодексу України (щодо спеціальної конфіскації) 30 черв. 2022 року № 1-р/2022. Справа № 1-22/2020(391/20). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va01p710-22#Text.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63861
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-213-215.pdfтези397.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.